Название: Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. - Випуск 13

Жанр: История

Рейтинг:

Просмотров: 546

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |АННОТАЦИЯ1
Правовое положение граждан боспорских полисов в эпоху правления Спартокидов2
Культ Сомы и археологические реалии в степях Восточной Европы в первой трети I тыс. до н.э.3
Влияние магии на развитие индивидуализма в заупокойном культе Древнего Египта эпохи Среднего царства4
Погибла ли Западная Римская империя в 476 г.?5
О специализации в сфере производства и торговли кожаными изделиями и обувью в Византии IV–IX вв.6
Пангерманский союз и польский вопрос в 1891–1907 годах (к постановке проблемы)7
Роль подтекста в советских политических анекдотах8
Раннесоветская провинциальная печать: выживание и борьба за сознание масс (на примере Орловской и Брянской губерний РСФСР)9
Военная доктрина и еѐ реализация на практике: проблема контроля за личным составом во французской армии 1920-х гг.10
К вопросу о роли США в процессе становления и укрепления Освободительной армии Косово (середина 1990-х – июнь 1999 г.)11
Угода Бертело-Кедмена і персько-месопотамська нафта (1920)12
Методи протидії заклику халіфа до джихаду у Британській імперії в1914 р.13
Козацькі клейноди в українській військовій символіці та атрибутиці ХХ–ХХІ століть14
Старообрядництво Харківщини (1825–1843 рр.): чисельність, локалізація, конфесійний та становий склад15
Житлове будівництво в Харкові (1943–1980 рр.)16
Элита войска зарожского-гетманщины между проектами малороссии и Российской Империи (конец 20-х – начало 60-х гг. XVIII в.)17
Аграрна політика радянської влади в перші післявоєнні роки та її вплив на стан сільського господарства Харківщини18
«Новий» Харків проти «старого»: повсякденне життя робітників Харківського тракторного заводу у 1930-і роки19
Досвід проведення дитячих таборів-комун в Донбасі в першій половині 1920-х років20
Підприємці та робітники приватного сектору у Харкові в роки непу: суперечливість відносин21
Динаміка чисельності та структури населення Харківщини в 1970–1991 рр.22
«Ми випустили в них всі патрони…»: колаборація та Голокост у Краснограді Харківської області (жовтень 1941 – червень 1942 рр.)23
Гетьманат Івана Виговського на шпальтах німецькомовної друкованої хроніки «Theatrum Europaeum»24
Розробка технології створення тривимірної моделі історичного центру Харкова25
Кримське питання на сторінках журналу «Політика і час»26
Музейна археологія Радянської України у 1920-х – першій половині 1930-х рр.: до постановки проблеми27
Формування основних течій болгарського національно-визвольного руху: історіографічне бачення проблеми28
Історіографія купецького шлюбу українських губерній Російської імперії кінця XVIII – початку XX ст. в контексті «нової соціальної історії»29
Проблема любви в античности и в средние века: историческая традиция и современные парадигмы Круглый стол30
Теми магістерських дипломних робіт31
Список скорочень32


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: