Название: Історія. - Збірник наукових праць (Випуск 41)

Жанр: История

Рейтинг:

Просмотров: 495

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |АННОТАЦИЯ1
ЗМІСТ2
К вопросу об этногенезе племен бондарихинской культуры3
Хронология и периодизация поступлений римских монет к населению украинской лесостепи и Молдовы во второй четверти I тысячелетия н.э.4
“Рогатые” пряжки в знаковой системе салтовского населения бассейна Северского Донца5
О положении рабов в римской Дакии6
Євангелічний рух і утвердження Реформації в Померанії7
О функции игры в жизни пиратов Западной Атлантики XVI - XVIII вв.8
А. М. Філіппов. Гегемонізм  та  антиспартанська симмахія  в  Греції в 395 – 386 рр. до н. е. 9
Раби в Етрурії у VIII-III ст. до н.е.10
Створення та діяльність російських національних територіально-адміністративних одиниць на Харківщині в другій половині 1920-х років11
Умови угод земельної оренди в УСРР у період непу12
Формування національної дипломатії Центральною Радою (березень 1917-квітень 1918 рр.)13
Шотландські наймані вояки в Україні XVI–XVII ст. (до питання про ранні україно-шотландські зв’язки)14
Армянские религиозные общины Харькова (1900-1917) в контексте истории армянской церкви в Украине15
Концентрація обробної промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст.16
Православні колегіуми України XVII-XVIII ст. у контексті трансформації європейської університетської традиції*17
До історії створення Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР18
Ліквідація радянської нової буржуазії: соціально-психологічні аспекти19
Взаимодействие Таможенной службы с Министерством внутренних дел Российской империи конец ХIХ – начало ХХ в.20
Проблема объединения денежных систем и введения единой валюты Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного государства21
Міграція сільського населення до Харкова (1943-1959 рр.)22
Деятельность Д. В. Философова в среде русской эмиграции в Польше (1920 – 1940 гг.)23
Реформування духовної консисторії в Російській імперії другої половини XIX –поч. XX ст.24
Политическая разведка Министерства иностранных дел Российской империи на Дальнем Востоке конца XIX – начала XX в.25
СВАГ, советские профсоюзы и проблема единства Германии (1945-1949 гг.)26
Егалітаристські течії в партії Індійський національний конгрес (1885 – 1947 рр.)27
«Magnificat» в переводе и истолковании28
Життя та діяльність земських учителів: історіографія проблеми (друга половина ХІХ − початок ХХІ століття)29
С. І. Лиман,     С. Б. Сорочан      Віктор      Іванович      Григорович      як візантиніст: херсонсько-одеський період  його  науково-педагогічної діяльності.   30
Студенчество Харьковского университета первой половины ХІХ в.: трансфер и адаптация европейской университетской традиции*31
Профессора-иностранцы и местная среда в Харькове в начале ХІХ в.: взаимодействие и восприятие*32
На роздоріжжях долі: від офіцера Добровольчої армії до студента радянського ВНЗ (спроби інтеграції Олександра Шатілова в радянське суспільство у 1920-ті рр.)33
Університетський етнографічний музей (1905 –1919 рр.): історія створення, структура, діяльність34
Книга о старейшей университетской библиотеке Украины35
Хроніка подій на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна в 2008 р.36


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: