Название: Історія. - Збірник наукових праць (Випуск 42)

Жанр: История

Рейтинг:

Просмотров: 619

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |АНОТАЦІЯ1
ЗМІСТ2
Основные вопросы генезиса марьяновской культуры3
Глиняные кубки черняховской культуры из археологического комплекса Войтенки I4
О паломническом комплексе во имя мученика5
Муниципальная знать римской Дакии6
Полисные магистратуры на спартокидовском7
Роль религии в жизни римлянки эпохи Республики8
Універсальна і кредитна кооперація в системі сільськогосподарської кооперації українського села періоду непу9
Українська парамілітарна організація Пласт на Волині: культурно-освітні орієнтації (20-30-ті роки ХХ століття)10
Земські педагогічні курси для народних учителів Харківської губернії (друга половина ХІХ − початок ХХ століття)11
До питання про кооперативні можливості земельної громади в доколгоспному селі УСРР (1922–1930 рр.)12
Дитячі притулки Відомства установ імператриці Марії в Україні13
З історії одного симбіозу: організаційні відносини «Спілки» і РСДРП14
Знищення харківських євреїв органами ГФП та СД в роки Другої світової війни15
Студенти і професори вищих навчальних закладів радянської України у 1920-ті роки: метаморфози співпраці16
Роль Великої Британії у зовнішньополітичних стратегіях Г. Кіссінджера (кінець 60-х – середина 70-х рр. ХХ ст.)17
Маніпулювання масовою свідомістю японців у період раннього Сьова (1926–1941 рр.)18
Российские военные инвалиды в славянских странах в 20-30-е годы ХХ века19
Про  специфіку тлумачення каперства у  Ранній новий  час. Стаття  присвячена дослідженню каперства XVI– першої20
«Сни Віри Павлівни»: суспільні ідеали студентів російських університетів XIX – початку XX ст.21
Советско-партийные школы и бюджет Наркомпроса (1920–1925 гг.)22
Дипломатия Леопольда II накануне Берлинской конференции 1884–1885 гг.23
Деятельность российской разведки в Китае24
Политика ВЦСПС в отношении профсоюзного движения Финляндии (1944–1959 гг.)25
До питання про періодизацію позитивістського історіописання в Україні (1860-ті – 1920-і рр.)26
Вклад Мартина Лютера в создание немецких духовных песен27
Фонди Синоду як джерело до вивчення історії духоборської, молоканської та скопецької сект Таврійської губернії першої половини XIX ст.28
Некоторые уточнения и дополнения к биографии29
Дослідження сучасної індійської філософії в працях30
Исторические параллели в судьбах университетских библиотек Одессы и Харькова31
Навчальна міграція сільського населення до Харкова (1945–1991 рр.)32
Опыт исследования античной истории в Харьковском университете в 20 – 30-х гг. XIX в.33
ХІІ Археологічний з’їзд у м. Харкові та наукові академічні традиції в Україні34
Бібліотека – важлива складова Харківського університетського Етнографічного музею (1905–1919 рр.)35
Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна36
Публікації викладачів, співробітників та аспірантів історичного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна37
Список скорочень38
Відомості про авторів39


Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Оцените книгу: 1 2 3 4 5

Добавление комментария: